Jong Nederland Schimmert

dáár is altijd wat te beleven!
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Slideshow Image 6
Corona informatie
4e brief voor ouders/verzorgers van Jong Nederland Schimmert
14 oktober 2020

Beste ouders of verzorgers,
We volgen de richtlijnen van het RIVM nog altijd op de voet.
Naar aanleiding van de verscherpte Corona-maatregelen na de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020, stellen wij deze brief op.

Alle clubs kunnen nog altijd doorgang vinden bij het lokaal; bij voorkeur buiten, maar door het weer zullen we toch steeds meer gebruik moeten maken van het lokaal. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar, de leiding, binnen en buiten. Het spreekt voor zich, dat het wel wenselijk is, dat ook deze kinderen nog altijd afstand proberen te bewaren tot de leiding.
Tieners van 13 tot 18 jaar hoeven (net als op de middelbare school) onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot de leiding; dit geldt zowel binnen als buiten.

Omdat alle kinderen onderling geen afstand hoeven te houden, veranderen de clubtijden niet.
Hier ter volledigheid het overzicht:

Clubavonden Jong Nederland Schimmert clubjaar 2020-2021
Groep 4
Dinsdag
18.00-19.00
Groep 5
Donderdag
18.00-19.00
Groep 6
Donderdag
18.00-19.00
Groep 7
Dinsdag
19.00-20.00
Groep 8
Dinsdag
19.00-20.00
Voortgezet 1
Donderdag
19.00-20.00
Voortgezet 2
Donderdag
19.00-20.00
Voortgezet 3
Donderdag
20.00-21.00
Voortgezet 4
Donderdag
20.00-21.00

Alle clubs kunnen zullen tijdelijk alleen bij het lokaal plaats vinden.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Toch willen we nog eens de volgende regels met u doornemen. Ze zijn nodig zodat we van de overheid Jong Nederland-groepsbijeenkomsten mogen blijven organiseren. Wijzigingen t.o.v. de regels in de vorige brief (augustus 2020) staan gemarkeerd.
 • We vragen uw kind om thuis te blijven als het één van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en nog niet 24 uur klachtenvrij is; of als iemand in uw huishouden koorts vanaf 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft. Is iemand van de huisgenoten getest? Blijf dan thuis totdat er een negatieve uitslag is. Is de uitslag positief? Volg dan de aanwijzingen van de GGD.

 • Vertel uw kind dat het zijn best moet doen om altijd 1,5 meter afstand (twee volwassen armlengtes) van de leiding te houden. Ook fysiek contact zoals bijvoorbeeld een high five of een boks mogen niet.

 • Uw kind gaat thuis naar het toilet voordat het vertrekt naar Jong Nederland. We willen toiletgebruik in het lokaal zoveel mogelijk vermijden.

 • Het handen wassen duurt minimaal 20 seconden met water en zeep, voordat het vertrekt en als het weer thuis komt van Jong Nederland, en droogt de handen goed.

 • Van elke club zal een presentielijst worden bijgehouden. Tevens zullen we (bij clubs binnen in het lokaal), het lokaal zoveel mogelijk ventileren. Ook houden de leiders een mondelinge gezondheidscheck.

 • In het JongNederland-lokaal zijn mondmaskers niet verplicht.

 • De leiding mag een traktatie aanbieden aan de kinderen. Dit doen we dan zo veel mogelijk met verpakt voedingswaar. We nemen de voedselhygiëne extra in acht.

 • De kinderen komen bij voorkeur ZELF te voet of met de fiets en liefst niet eerder dan 5 minuten voordat de groepsbijeenkomst begint naar Jong Nederland en na afloop gaat het rechtstreeks naar huis. Dan weet u wanneer je het thuis kan verwachten. De clubs duren weer 60 minuten.

 • Ouders mogen niet op het terrein (speelplaats van Schimortera). Als u uw kind toch brengt, doe dat dan bij voorkeur met de auto en blijf in de auto.

 • Brengt u uw kind met de fiets of te voet? Doe dit dan liefst alleen. Zet het kind af bij de poort en vertrek naar huis. Houd sowieso 1,5 meter afstand van anderen en vermijd kletsen voor de speelplaats.

 • De groepsbijeenkomsten zijn nog altijd zo veel mogelijk buiten (zorg altijd voor gepaste (warme) kleding). Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar, de leiding, binnen en buiten. Het spreekt voor zich, dat het wel wenselijk is, dat ook deze kinderen afstand proberen te bewaren tot de leiding. Tieners van 13 tot 18 jaar hoeven (net als op de middelbare school) onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot de leiding; dit geldt zowel binnen als buiten.

 • Vriendelijk verzoek om zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten bij het Jong Nederland-lokaal.

 • U beslist als ouder zelf of u kind naar de club komt. Komt uw kind niet naar de club? Geef dit a.u.b. door aan de leiding. Heeft uw kind of iemand uit uw gezin corona-gerelateerde klachten en zit thuis in afwachting van een testuitslag? Geef dit door aan de leiding.

 • Op de site jongnederlandschimmert.nl en op de facebook-pagina van JongNederlandSchimmert staan regels en richtlijnen (ze hangen ook bij het lokaal op). Deze zijn afgeleid van de regels en richtlijnen die te vinden zijn op de website van JongNL-Limburg (jongnl.nl).

 • Uiteraard zullen de leiders volgens de geldende regels en afspraken van het RIVM werken, maar u begrijpt dat de leiders geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een eventuele Corona-besmetting.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de leiding van uw kind.

Met vriendelijke groet,
Leiding en bestuur van Jong Nederland Schimmert


Bovenstaande brief kunt u hier downloaden.
De 'regels voor de JongNL-groep tijdens de Coronatijd' zijn hier te vinden.